Vår historia

Föreningen

Föreningens historia

Som Sveriges äldsta dövförening och funktionshindersförening har vi en lång och händelserik historia. På Manillaskolan i Djurgården den 3 maj 1868 bildades Stockholms Dövas Förening (SDF) med 27 närvarande medlemmar varav 22 var döva. Vid föreningens bildande år 1868 var initativtagarna, och därmed föreningens grundare, Fritjof Carlbom - dövläraren på Tysta Skolan, marinmålaren Albert Berg, och Manillaskolans dåvarande rektor Ossian Borg. Föreningen hade länge en självständig funktion och fungerade som en riksförbund.

Så började det

Till en början kunde döva från hela landet bli medlemmar. Vid sekelskiftet bildades allt fler dövföreningar i Sverige och SDF blev så småningom en lokal dövförening. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) bildades år 1922 och SDF har varit en del av SDR sen dess. SDF är idag den största lokalförening i Sverige.

Det har funnits tider då föreningen har haft en social funktion, motsvarande dagens Försäkringskasssan och Arbetsförmedlingen. De hade då till uppgift att skaffa arbete till medlemmar som gick arbetslösa. Föreningen skulle också med lån och bidrag hjälpa de som genom sjukdom och ålderdom kommit på obestånd och de var först i landet med en generell sjukkasseverksamhet. Genom att bli medlem i föreningen fick man alltså också rätt till sjukhjälp. På slutet av 1800-talet bildades en begravningskassa där man anmälde sitt inträde och betalade en årsavgift. Då fick man begravningshjälp på mellan 30-50 kr beroende på hur länge man varit medlem i kassan.

 

Redan från början fanns kvinnor med som medlemmar i föreningen. Enligt stadgarna som antogs 1871 bestämdes att styrelsen ska bestå av ordförande och 10 ledamöter varav 4 skulle vara kvinnor. Kvinnorna kvoterades in skulle vi säga idag.

 

Föreningens första sammankomster hölls på Manillaskolan – men det avlägsna läget gjorde att föreningen sökte sig mot Stockholms centrala delar. Första egna lokalen var i Storkyrkoförsamlingens skola i Gamla stan som fick användas kostnadsfritt. Sedan dess har det blivit många flyttningar. Rekordantalet medlemmar som Stockholms Dövas Förening haft var året 1988 då föreningen hade 1141 medlemmar. Idag har föreningen lite över 1000 medlemmar varje år.

SDF 150 år

Under föreningens 150års jubileum samlade vi fakta, berättelser och minnen om föreningens långa historia. Alla dessa videor och texter finns kvar på vår jubileumssida. Där samlar vi också information om tidigare jubileer.

Jubileumsböcker

Föreningen har två jubileumsböcker som utgivits vid 125 årsjubileet och vid 150 årsjubileet.

Vid 125 årsjubileet gavs en bok ut där 10 föreningsaktiva personer berättar om sig själva. I boken finns också många intressanta fakta och information. Vi har fortfarande några exempel kvar av Som en syskonskedja som ges bort kostnadsfritt (mot egen fraktkostnad eller upphämtning).

 

Boken Dövföreningen genom livet av Filip Burman (2020) är en historisk roman och följer den fiktiva familjen Bergdahl genom föreningens 150 år. I boken berättas det om festliga sammankomster, heta diskussioner, om drömmar och hopp, och om den gemensamma kraften som åstadkommit förändringar i samhället. Boken kan köpas för 79 kr (plus egen fraktkostnad eller upphämtning).

 

Både böckerna finns också som utlån för våra medlemmar. 

Köp jubileumsboken (maila oss)

Utmärkelser

Föreningen har tre utmärkelser som delas ut årligen eller vid högtidliga tillfällen.

Tidigare hette utmärkelsen hedersledamöter. Under årsmötet 2014 ändrades utmärkelsen till hedersmedlem. Föreningen ger ut utmärkelsen oftast i samband med föreningens egna jubileum men det förekommer även att personer utsetts i samband med deras egna jämna år eller i samband när deras förening jubilerat.

 

Personer som fått utmärkelsen hedersmedlem genom åren:
De med stjärna är hörande.

 

Eduard Füstenberg (Berlin, Tyskland), år 1873
Olof Forsell*, år 1874
Conrad Theodor Svanberg*, år 1874
Ossian Edmund Borg*, år 1875
Johan Gerhard Holtz, år 1875
Albert Berg, år 1879
Frans Vilhelm Hjortzberg*, år 1879
Erik August Zotterman*, år 1888
Ole Jørgensen (Köpenhamn, Danmark), år 1891
John Pacher (Hamburg, Tyskland), år 1893
F. Moritz Hötzhold (Dresden, Tyskland), år 1893
Johann Heidseik* (Breslau, Tyskland), år 1893
Albin Maria Watzulik (Altenburg, Tyskland), år 1893
Edward Miner Gallaudet* (Washington D.C., USA), år 1893
Jeanette Berglind, år 1893
August Forsell, år 1893
Gerhard Titze, år 1893
Vaclav Josef Wilczek (Prag, Tjeckien), år 1893
Johann Toifl (Wien, Österrike), 1893
Elin Groth (fd. Schuberth)*, år 1894
August Knutsson Bergman*, år 1899
Lars Aanonsen Havstad (Oslo, Norge), år 1903
Gunnar Fondelius, år 1918
Louis Morian-Petersén*, år 1918
Johan Prawitz*, år 1918
Harald Berg, år 1928
Maria Forsell (fd. Hamberg), år 1928
Knut Hässler, år 1928
August Johansson, år 1928
Eugen Bussler*, år 1933
Uno Jakobsson*, år 1943
Elna Jakobsson (fd. Nyström)*, år 1943
Fredrik Pettersson, år 1952
Vilma Renner (fd Karlsson), år 1953
Einar Blomquist, år 1958
Ulf von Baumgarten, år 1962
Osvald Dahlgren, år 1962
Adolfo Figoni, år 1965
Elsa Fondelius*, år 1968
Christer Leljevahl, år 1968
Yerker Andersson (Washington D.C., USA), år 1993
Börje Edwall, år 1993
Rune Pernow, år 1993
Kurt Lindfors, år 2008
Gunilla Wågström Lundqvist, år 2013
Gunilla Vestin Wallin, år 2013
Christina M Karv, år 2018
Anna Pop, år 2018
Frithiof Carlbom, år 2018
Adele Lindfors, år 2023
Milomirka Karlsson, år 2023

Årets medlem ska ha gjort något bra för SDF medlemmar som bor i Stockholms län under det året. Det kan vara en person eller en grupp som kan få denna utmärkelse. Personen ska vara medlem hos SDF alternativt gruppen ska ha någon form av anknytning till SDF.

 

Årets medlem från år 2000 och framåt:

 

Nadi Farkas år 2023
Cecilia Önnstad Uhlander
 år 2022
Pehr Örneblad 
år 2021 
Erika Lindberg 
år 2020
Jaroslav Korenkiewicz år 2019
Eva Lilja år 2018
Britt Karmgård år 2017
Släktforskargruppen år 2016
Familjeklubben Näckrosen år 2015
Andreas Söderberg år 2014
Daniel Ensgård år 2013
Döv för en kväll år 2012
Lennart Lindberg år 2011
Internationella sektionens styrelse år 2010
Gull-Britt Lindahl år 2009
Alexia Lefebvre år 2008
Ali Muhammed år 2007
Dövkvinnojouren år 2006
Sonja Dahlgren år 2005
Valdemar ”Valle” Wojciuk år 2004
Marie Lindbäck år 2003
Stanislaw Szulc år 2002
Sven Sandin år 2001
Karin Nilsson och Åke Nilsson år 2000
Ilja Ivanov år 1999

Vid teckenspråkets dag 14 maj, tilldelas Albert Bergs utmärkelse hörande person eller personer med teckenspråkskompetens som vågar använda eller använder teckenspråket i olika sammanhang i samhället, inom Stockholms län, och bidrar därmed att döva inkluderas i de sammanhang döva ofta riskeras att exkluderas. Albert Bergs utmärkelse delas ut sedan 2016.

 

De som fått utmärkelsen genom åren:

Berit Ek, leg. operationssköterska (2016)
Lotten Ivarsdotter
, barnmorska (2017)
Lena Toyer
, frisör (2018)
Dennis Kronholm, röstförrättare (2023)

 

Utmärkelsen delades inte ut 2019-2022.

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571