Råd & stöd

Har du ett dövt barn? Vill du ansöka för att få hjälpmedel? Behöver du boka tolk?

Råd och stöd

Så här gör du!

Under Råd och stöd har vi samlat olika insatser dit du kan söka till för att få t.ex. hjälpmedel, bildtelefon eller boka tolk samt vad du har rätt till. Du hittar också information om akut krishjälp och ekonomiskt stöd som föreningen erbjuder. Vill du anmäla ojämlikhet eller diskriminering? Här kan du se hur du kan göra.

Läs vidare inom råd och ståd

Råd och stöd

Anmäl brist eller ojämlikhet

Upplever du diskriminering? Vill du anmäla? Varje anmälan gör skillnad! Kolla vår sida med mallar och förklarning i hur och vad du kan anmäla.

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571