Olika samhällsservice

Har du ett dövt barn? Vill du ansöka för att få hjälpmedel? Behöver du boka tolk?

Råd och stöd

Så här gör du!

Har du ett dövt barn? Behöver du boka tolk? Vill du ansöka för att få hjälpmedel? Är du osäker hur det fungerar? På den här sidan har vi samlat olika insatser dit du kan söka till för att få t.ex. hjälpmedel, bildtelefon eller boka tolk samt vad du har rätt till. Sidan är uppdelad i olika områden. Allt är på både svenskt teckenspråk som video och svenska som text. Finns det mer som borde vara på denna sida? Tipsa gärna oss!

Tolk och förmedlingstjänster

Teckenspråkstolkning är kostnadsfritt för döva gällande vardagstolkning. Myndigheter och skolor måste själva bekosta teckenspråkstolkar enligt förvaltningslagen i möten med döva medborgare. Du kan beställa tolk på plats eller på distans. Du kan även önska en specifik tolk.

Du bokar tolk via Tolkcentralen.

Klicka här för att se hur du gör.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis? Region Stockholm har akut teckenspråkstolk dygnet runt.

Ring 08-123 359 50. När Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).

Vill du ringa till taltelefon? För texttelefon ringer du via texttelefonförmedlingen på telefonnummer 020-600 600. Till bildtelefonförmedlingen ringer du upp med SIP-nummer tolk@tolk.sip.nu.

 

Har du inte texttelefon eller bildtelefon hemma kan du ringa via webbtjänsterna:

Texttelefoni.se

Bildtelefoni.net

Socialt och psykiskt stöd

Stockholms stad erbjuder samhällsvägledning på svenskt teckenspråk till dig som döv invånare inom Stockholms län stöd med kommunala ärenden du behöver hjälp med. Det finns möjlighet till både drop-in och bokade möten. De finns i Rågsveds medborgarkontor.

 

Samhällsvägledning på teckenspråk
Samhällsvägledningens sida på Facebook

Dövteamet ligger under Region Stockholm och är till för vuxna teckenspråkiga döva och hörselskadade personer och deras anhöriga. Hos Dövteamet kan du få information och stöd som kan hjälpa dig att bli mer självständig. Dövteamet ger också kuratorsstöd, och stöd till anhöriga.

 

Ingen remiss krävs. Bokning görs direkt hos Dövteamet.

 

E-post:
dovteamet.slso@regionstockholm.se
Bildtelefon: 0812335180@sip.habilitering.se
Telefon: 08-123 351 80
Mobil: 076-126 75 91 (sms/Facetime)
Besöksadress: Sabbatsbergs sjukhus, Dalagatan 9, plan 2
Hemsida:
https://www.habilitering.se/dovteamet

Dövpsykiatriprogrammet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med ångestproblematik, affektiva sjukdomar (depression/bipolära tillstånd), psykosproblematik, neuropsykiatriska problem samt har kognitiva funktionshinder. Dövpsykiatriprogrammet har ett rikstäckande upptagningsområde, så oberoende var du bor i landet har du rätt att söka vård hos dem.

 

Dövpsykiatriprogrammet tar emot både remisser och egenanmälningar direkt till oss. Egenamälan görs via 1177.

1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

Telefon Tal: 08-123 389 70
Besöksadress: Röntgenvägen 3, plan 9, Flemingsberg
Hemsida:
https://www.psykiatrisydvast.se/vard-hos-oss/oppenvard/dovpsykiatriprogrammet/

För barn, unga och föräldrar

Teckenspråket är grunden i barnets kommunikation och utveckling! Sverige Dövas Riksförbund har tagit fram en föräldrahandbok.

Klicka här för att läsa Föräldrahandboken

 

Barnhörselhabilitering Rosenlund utför hörselkontroller, utprovning och anpassning av hörapparater, samt medicinsk uppföljning. De förskriver också hörseltekniska hjälpmedel till hem och förskola/skola och ger information och stöd kring tal, språk och kommunikation. Det behövs en remiss från Hörsel- och Balansmottagningen i Huddinge eller Solna för att komma till Barnhörselhabilitering Rosenlund.

Läs mer på Barnhörselhabiliterings sida.

 

Just nu finns två teckenspråkiga förskolor i Stockholmsområdet: Havet på Kungsholmen och Vårängen i Huddinge.

Förskolan Havet
Förskolan Vårängen

BUP:s team för döva och hörselskadade tar emot familjer där någon medlem är döv eller hörselskadad, och där barnet har någon form av barnpsykiatrisk problematik. De tar alltså även emot hörande barn, där föräldrarna är döva eller hörselskadade. BUP Globen tar emot barn och ungdomar från hela Stockholms län.

 

Ingen remiss behövs.

 

Telefon: 08-123 526 50
Har du ingen pågående kontakt med PUB? Använd BUP En väg in.

 

Hemsida:
BUP:s team för döva och hörselskadade

Besöksadress: Arenavägen 33, plan 6, Johanneshov

Manillaskolan i Stockholm tar emot elever från Stockholms, Uppsala och Gotlands län. Manillaskolan har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till årskurs 10. Läs mer om Manillaskolans verksamhet här. För att ansöka om en plats vid någon av Sveriges specialskolor så fyller du i SPSM:s ansökningsblankett.

Manillaskolan

Läs mer på SPSM:s hemsida.

 

Alvikskolan erbjuder undervisning i årskurserna F-9 och tar emot elever med hörselnedsättning i hörselklasser.

Alvikskolan

Är du döv och har hörande barn? Ditt barn har då rätt till modersmålsundervisning. De flesta kommuner följer praxis om minst 5 elever för att genomföra modersmålsundervisning. Det är dock inget som hindrar skolan att erbjuda modersmålsundervisning till ditt barn om det är mindre än 5 elever. Ansökan görs till ditt barns skola.

 

SPSM erbjuder undervisning i svenskt teckenspråk en vecka per termin från vårterminen i första klass till gymnasieskolans slut för syskon och barn till döva.

Teckenspråk för syskon och barn till döva

För äldre och seniorer

I Skärholmen finns 35 seniorbostäder som vänder sig till döva och personer med dövblindhet med teckenspråk som förstaspråk. Samtliga lägenheter förmedlas av Bostadsförmedlingen. SDF lägger upp information på hemsidan och sociala medier när det finns ledig lägenhet. Alla döva och med dövblindhet över 65+ och inskrivna i Stockholms län de senaste 2 åren har förtur.

 

Klicka här för mer information (Micasas hemsida) 
Ansök på Bostadsförmedlingen 

I dagsläget finns ingen vård- och omsorgsboende för döva eller på teckenspråk. Servicehuset Pilträdet var tidigare känd för att ha döva och teckenspråkiga boenden och har fortfarande riksintag, dock utan offentlig teckenspråkig inriktning. Läs mer om Pilträdet här.

 

Du behöver själv ansöka om de flesta insatserna inom äldreomsorgen. Det är stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare som beslutar om stöd, utifrån dina behov. Ta kontakt med SDF om du vill få hjälp.

Övrig samhällsservice

Det finns hemtjänst och ledsagning samt boendestöd på teckenspråk som utförs av följande utförare i Stockholm:
Teckenspråkig Assistans
Olivia Hemomsorg

 

Du behöver själv ansöka om de flesta insatserna inom LSS och äldreomsorg. Det är stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare som beslutar om stöd, utifrån dina behov. Ta kontakt med SDF om du vill få hjälp.

Du som döv har rätt till att få tekniska hjälpmedel i hemmet. Behöver du hörapparater, göra audiogram eller få teknisk hjälpmedel (som varsleblivning t.ex.) så vänder du dig till Hörselhabilitering Rosenlund.
Klicka här för att komma till Hörselhabilitering Vuxna Rosenlunds sjukhus.

 

Behöver du bildtelefon så vänder du dig till Alternativ telefoni, som också finns på Rosenlunds sjukhus.
Klicka här för att komma till Alternativ telefoni

Arbetsförmedlingen (AF) har resurser som vänder till dig som är döv eller har andra funktionsnedsättning. Du kan hjälp få med arbetsökning och arbetshjälpmedel. Din arbetsgivare har även rätt till bidrag. Enheten Syn, döv, hörsel har SIUS-konsulent och dövkonsulent. Du behöver skriva in dig för att få rätt till stöd.

Du som är ny i Sverige har rätt att läsa Svenska för invandrare (SFI) och Teckenspråk för invandare (TFI) som är en utbildning som ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna ansöka. I Stockholm finns det tre utbildningsställen:

 

Vux Huddinge

Västanviks folkhögskola – Stockholmsfilialen
(Du måste ha fått dina fyra sista siffror i ditt svenska personnummer om du kommer från ett land utanför EU/EES)

SIMA Folkhögskola
(Språk och samhällsfördjupning med SFI-prov)

Saknar du några länkar?

Tycker du att några länkar saknas? Kontakta oss!

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571