Anmäl diskriminering!

Anmäl diskriminering!

Intressepolitik

Anmäl diskriminering!

Det är så viktigt att vi anmäler till olika insatser när det förekommer diskriminering, ojämlikhet, fel eller brister! Det är något som Stockholms Dövas Förening ständigt lyfter fram.

Nu under juni månad har Diskrimineringsombudsmannen (DO) gått ut med att de utrett situation kring tolk och vård där en döv kvinna upprepande gånger besökt vården i Gävleborgs regionen. Vid dessa besök fick hon i förväg information att tolk ska finnas. Trots att hon har döv och trots att hon tydligt kommunicerat att tolk ska finnas har hon inte fått tolk. I DO:s utredning slår de fast att kvinnan hade rätt till tolk enligt hälso- och sjukvårdslagen, och att det handlar om bristande tillgänglighet till vård enligt diskrimineringslagen. DO begär därför att Gävleborgs region betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

 

För Stockholms Dövas Förening är detta en stor seger. Det är djupt beklagligt att liknande situationer händer i Gävleborgs region, Region Stockholm och på många fler regioner i Sverige. Men att DO har utrett och bekräftat att det är en fråga om diskriminering är en viktig markering.

 

Du kan också anmäla! Vad kan du anmäla? Du kan anmäla vad som helst!
Kring tolk kan du anmäla om

  • Tolk kommer inte
  • Vården eller myndighet beställer inte tolk
  • Tolkens kvalité uppfyller inte krav på situation
  • Andra brister i tolksituation

 

Du kan också anmäla om någon myndighet (t.ex. kommun eller Försäkringskassan) inte bemöter dig på rätt sätt, eller om du upplever diskriminering på din skola eller arbetsplats. Du kan göra en anmälan till t.ex. Patientnämnden, IVO, DO eller JO. Se våra mallar och förklarning på vår hemsida eller kontakta kansliet för råd och stöd.

 

Här hittar du vår mallar!

 

Är vi fler som anmäler diskriminering så kan vi tillsammans förändra samhället till det bättre!

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571