Rapport: samverkansmöte Tolkcentralen

Rapport från samverkansmöte med Tolkcentralen

Intressepolitik

Rapport från samverkansmöte med Tolkcentralen

På samverkansmötet med Tolkcentralen den 13 februari representerades SDF av Elsa Brunemalm.

Statistik för år 2023 gicks genom. Totala tolkbristen inom teckenspråkstolkning och dövblindtolkning var 1,7% år 2023. Samma siffra var 3,2% året innan. Tolkcentralen hade inte förklarning till detta men vi SDF misstänker att det hänger ihop med övergången till Tolkportalen som avskräckt till beställningar.

 

Kostnaderna för sen avbokning är fortfarande hög; ca 4,2 mkr betalas ut för uppdrag som avbokats för tät inpå, dvs före 24 timmar. Det är viktigt att alla avbokar tolk om det inte behövs. Det kan göras via Tolkportalen eller telefon. För avbokning samma dag finns det ett SMS-nummer att skicka sms till.

 

Samverkansmötet diskuterade också det nya upphandlingsavtalet med tolkbolagen som börjat gälla 1 februari. Hela listan finns på Tolkcentralens hemsida. Fortfarande kan tolkanvändare önska tolk, max 10 st per tillfälle (tänk på att uppge nr1 och nr 2, och så vidare).

 

Tolkportalen är fortfarande en utmaning då det finns bara en fysisk person hos förvaltningen som kan programmera och personen är knutet till annat projekt under våren 2024 trots att det finns pengar till att förbättra Tolkportalen. Det innebär att förbättringar syns först 2025. Förvaltningen beklagar detta. SDF kommer att bevaka detta. För ”Alltid öppet” går det numera att logga in på dator. Logga in på alltidoppet.nu.

 

På mötet lyfte SDF också lyft budgeten 2023/2024. Det blev lite över budget 2023 men det godkändes. För år 2024 har Tolkcentralen fått 2,5 mkr extra till både tolk och administration. SDF lyfte också frågor kring uppgifter inför tolktillfällen, tolkyrkets framtid och Facebooksida för TC. Mötet diskuterade också akut tolk och TC:s roll vid samhällskris.

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyfte återigen hur viktigt det är att alla anmäler Patientnämnden och meddelar Tolkcentralen. Det gör verkligen skillnad om vi som tolkanvändare anmäler Patientnämnden. Det kan vara utebliven tolk, TC:s attityd, sjukvårdens bemötande, problem vid akut sjukvård etc.

 

Tolkfrågan är ett prioriterad intressepolitiskt område för SDF under 2024. Har du tankar eller funderingar? Kommentera gärna eller kontakta oss!

Dela
Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571