Det här vill vi

Stockholms Dövas Förenings intressepolitiska arbete sker i nära samråd med medlemmarna och är förankrad hos Sveriges Dövas Riksförbunds handlingsprogram samt Agenda 2030.

Intressepolitik

Det här vill vi

Stockholms Dövas Förening strävar efter att döva i alla åldrar ska ha rätt till teckenspråk. Stockholms Dövas Förening vill se att delaktighet för döva lyfts fram både via enskilda personer och övriga målgrupper i vår verksamhet då varje individ har något att säga till samhället och kan visa lösningar på den problematik varje döv individ upplever i vardagen. Föreningens intressepolitiska handlingsprogram 2022-2025 utgår från Sveriges Dövas Riksförbunds handlingsprogram Teckenspråk – en hållbar framtid för år 2022–2025 som är inspirerade av Agenda 2030 och de globala målen.

Intressepolitiskt handlingsprogram

Att ingen ska lämnas utanför är den bärande principen för att uppnå målet om en hållbar utveckling. Det berör i hög grad också döva som i likhet med många andra människor lever i utsatthet, diskrimineras eller exkluderas i samhället. Förutom att utrota extrem fattigdom handlar principen också om att minska ojämlikheter och bekämpa diskriminering.

 

Genom ett gemensamt och socialt ansvarstagande kan vi tillsammans skapa ett samhälle där tillgång till svenskt teckenspråk är självklart. I en hållbar framtid ser vi ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs, både för vår generation och kommande generationer.

Läs mer ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram

Teckenspråk genom livet

I vårt arbete följer vi alltid föreningens vision: Teckenspråk genom livet där alla döva och anhöriga ges rätten till att lära sig, prata och uppleva teckenspråk.

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571