Stark dövrörelse

Området Stark dövrörelse är ett område av fem ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram.

Intressepolitik

Stark dövrörelse

Dövrörelsen består av oss alla; föreningen, dess medlemmar, arbetsgrupper och sektioner samt allierade och andra dövföreningar samt vårt nationella förbund Sveriges Dövas Riksförbund. Varje medlem är viktig och Stockholms Dövas Förening är öppen för alla.

Tillsammans driver vi intressepolitik, information- och kunskapsspridning för jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet för alla döva. Här är det givet att vi samarbetar med närstående föreningar inom regionen och staden. I vårt arbete använder vi också av föreningens medlemstidning Teckentydaren, hemsidan och övriga kommunikationskanaler för att stärka medlemmarnas medvetenhet och sprida kunskap.

 

Teckenspråkiga mötesplatser, både fysiska och digitala, skapar tillhörighet och är en central fråga för våra verksamheter, på alla nivåer för erfarenhets- och kunskapsutbyten. Samarbeten över nationell gräns sker bland annat genom biståndsprojekt.

 

Alla vinner på ett samhälle som är öppet för alla! Stockholms Dövas Förening ska delta i det gemensamma mångfaldsarbetet tillsammans med våra sektioner och närstående föreningar. Detta sker genom att vi sprider kunskap och medvetenhet kring exempelvis antiaudism- och antirasism, HBTQIA, genus, ålder, olika fysiska och kognitiva funktionsvariationer samt öppenhet för alla kulturer.

 

Tillsammans ska vi arbeta för en starkare dövrörelse och för en hållbar framtid, både för vår generation och kommande generationer.

För att bidra till starkare dövrörelse jobbar Stockholms Dövas Förening med att:

  • Stärka intressepolitiskt engagerade medlemmar genom att ge stöd och utbildning.
  • Främja och stärka demokratiska rättigheter inom föreningen och samhället.
  • Erbjuda en mötesplats på teckenspråk för information- och erfarenhetsutbyte.
  • Erbjuda viktig samhällsinformation via bland annat föreläsningar, kurser och debatt.
  • Utöva samverkan med andra intressepolitiska föreningar inom regionen och staden.
  • Medverka på möten och forum via Funktionsrätt Stockholms län och stad.

Läs mer ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571